Zaštita podataka o ličnosti

Ko prikuplja Vaše podatke o ličnosti?

 

Kompanija Heineken Srbija doo Zaječar, MB: 20309288, PIB: 105093995, adresa sedišta: Železnička 2, 19000 Zaječar.

Heineken Srbija je rukovalac podataka o ličnosti i u potpunosti odgovara za zakonitu i ispravnu obradu podataka. Kompanija Heineken Srbija može angažovati treće lice radi efikasnije obrade podataka. U tom slučaju, Heineken Srbija će sprovesti detaljan i ozbiljan izbor adekvatnog obrađivača i zaključiti poseban Ugovor o obradi podataka o ličnosti kojim će obavezati obrađivača na poštovanje svih zakonskih obaveza u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti. Bez obzira na to, Heineken Srbija ostaje u potpunosti odgovorna i garantuje ispravnost obrade podataka, kao i sigurnost Vaših podataka.

Ko je odgovorno lice u kompaniji Heineken Srbija?

Odgovorno lice je Mihailo Đuričić.

Kontakt adresa je: mihailo.djuricic@heineken.com

Koje podatke o ličnosti prikupljamo?

Vaše ime, prezime, email adresu, broj telefona i mesto stanovanja (opština ili grad).

Zašto prikupljamo navedene podatke o ličnosti?

Za slanje periodičnih poruka elektronske pošte ili sms/viber/whatsapp poruka

  • ovaj vid komunikacije koristimo za slanje informacija o aktuelnostima, promocijama, proizvodima, događajima, kampanjama, ponudama i novinama na brendovima u okviru Heineken Srbija portfolija,
  • Kao kanal komunikacije da odgovorimo na zahteve Korisnika, pitanja, žalbe i/ili druge teme koje su u vezi sa našim poslovanjem;

Razumevanje naših kupaca i razvoj i prilagođavanje naših proizvoda i usluga. Mi možemo analizirati lične podatke koje čuvamo kako bismo izmerili ili razumeli delotvornost reklame koju upućujemo Vama i drugima i radi dostavljanja relevantnog oglasnog materijala Vama (na primer: koliko iz kog grada imamo prijava za određenu aktivnost kao što je Nagradna igra);

Obezbeđivanje da samo punoletne osobe kojima je dozvoljeno konzumiranje alkohola pregledaju i stupaju u interakciju sa našim brend aktivnostima.

Po kom osnovu prikupljamo i obrađujemo navedene podatke o ličnosti?

Osnov obrade je isključivo Vaš pristanak. Ukoliko ne želite da Heineken Srbija prikuplja Vaše podatke dovoljno je da ne označite/obeležite polje kojim se saglašavate o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti. Ukoliko ste već pristali na obradu Vaših podataka, u svakom trenutku možete povući Vašu saglasnost i mi ćemo obrisati Vaše podatke i obustaviti dalju obradu. Ovakvo povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka do trenutka povlačenja saglasnosti. Takođe, Vaše podatke o ličnosti koje moramo obrađivati po zakonu (npr. u slučaju kada osvojite neku nagradu) ne možemo obrisati do ispunjenja ove zakonske obaveze.

 

Koliko dugo se čuvaju moji podaci?

Period čuvanja je tri godine. Ukoliko želite da nastavite da dobijate informacije o promocijama i proizvodima kompanije Heineken Srbija nakon isteka tog perioda, potrebno je da se ponovo saglasite sa obradom Vaših podataka o ličnosti.

Koja su moja prava?

Pored prava na brisanje i prava na informacije o načinu obrade Vaših ličnih podataka, u svakom trenutku možete zatražiti ispravku vaših podataka o ličnosti ukoliko su podaci koje posedujemo netačni.

Takođe, u svakom trenutku možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko smatrate da su Vaša prava na bilo koji način povređena.

 

Društvene mreže: